ἄγχι

ἄγχι
Grammatical information: adv., prep.
Meaning: `near' (Il.).
Compounds: ἀγχέ-μαχος (Il.) prob. after τηλέ-μαχος (only as PN), Trümpy Fachausdrücke 113f.
Derivatives: ἀγχό-θι, -θεν; ἀγχοῦ. Comp. ἆσσον, ἀσσοτέρω, sup. ἄγχιστα, -ον, also ἄσσιστα. ἀγχιστῖνος `near each other' (Il.) Chantr. Form. 204; not as Fraenkel Glotta 32, 20. On ἀγχιστέδᾱν (Lokroi) = ἀγχιστήδᾱν s. Fraenkel Glotta 20, 84f. More in DELG.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: One considers a loc. of a root noun to ἄγχω (Schwyzer 622), or directly from ἄγχω after πέρι, ἄντι. The semantics seems doubtful to me (`squeeze, strangle'!). - Meillet suggested connection with ἐγγύς, which is possible if the word is Pre-Greek (MSL 7, 165).
Page in Frisk: 1,17

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἄγχι — near indeclform (adverb) ἄγχι near indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άγχι — ἄγχι (Α) (ποιητ. τ. επιρρ.) 1. (για τόπο και χρόνο) κοντά, πλησίον 2. (για ομοιότητα) όπως, σαν. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἄγχω. ΠΑΡ. ἄγχιμος, ἀγχιστήρ, ἄγχιστος, ἀγχοῦ. ΣΥΝΘ. ἀγχέμαχος αρχ. ἄγχαυρος, ἀγχήρης, ἀγχίαλος, ἀγχιβαθής, ἀγχιγείτων, ἀγχίγυος,… …   Dictionary of Greek

 • ἄγχ' — ἄγχι , ἄγχι near indeclform (adverb) ἄγχι , ἄγχι near indeclform (prep) ἄγχε , ἄγχω squeeze pres imperat act 2nd sg ἄγχε , ἄγχω squeeze imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) ἀγκά̱ , ἀγκή fem nom/voc/acc dual ἀγκά̱ , ἀγκή fem nom/voc sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄγχιον — ἄγχι near comp ἀγχίων nearer masc/fem voc sg ἀγχίων nearer neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • EBUSUS — ins. in mari Balearico, nullum animal noxium. gignens Plin. l. 3. c. 5. Ebusi terra serpentes fugat. Habet haec ins. opp. eiusdem nominis, a Phoenicibus, ut putatur, conditum, aut certe a Poenis, quia Phoenicibus originem duxêrunt. Sil. Italic.… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ORPHEUS — ut sensit Myrleanus Asclepiades, Apollinis et Calliopes, unius Musarum, fil. fuit. Virg. in Pollione: Non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus, Nec Linus; huic mater quamvis, atque huic pater adsit, Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • TAOCA — Persidis urbs Ptol. quam Thevetus Thimat vocari ait. Populi Taoci. Dionysius, v. 1060. Πρῶτα Σάβαι, μετέπειτα Πασαργάδαι, ἄγχι Ταωκοὶ. Ubi vulgo ἄγχι δὲ Τασκόι. Atqui cum Tascorum alibi non fiat mentio, Salmasio libens assentior, qui Τασκοὺς pro… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • άγχιστος — ἄγχιστος, ον (Α) (υπερθ. τού ἄγχι*) 1. (για τόπο) πολύ κοντινός, πλησιέστατος 2. (για χρόνο) πρόσφατος, τελευταίος 3. (πληθ. αρσ. ως ουσ.) οἱ ἄγχιστοι οι στενοί συγγενείς 4. (ο εν. ή πληθ. τού ουδ. ως ουσ.) τὸ ἄγχιστον ή τὰ ἄγχιστα α) πολύ κοντά …   Dictionary of Greek

 • άσσον — ἆσσον (επίρρ., συγκρ. του ἄγχι) (Α) πλησιέστερα. [ΕΤΥΜΟΛ. < (ρίζα)* anĝh τού άγχι + jov, κατάλ. επιρρ. συγκρ. βαθμ. *αγjov > *ανσσον > άνσσον, με απλοποίηση του ν ] …   Dictionary of Greek

 • οψέ — (ΑΜ ὀψέ, Α αιολ. τ. ὄψι) επίρρ. χρον. 1. μετά από πολύ χρόνο, αργά 2. σε προχωρημένη ώρα τής ημέρας, προς το βράδυ αρχ. (ως πρόθ. καταχρ. με γεν.) μετά από αυτά, κατόπιν 2. «ὀψέ ποτε» (κατά τον Ησύχ.) «μόλις ποτέ». [ΕΤΥΜΟΛ. Το θ. ὀψ τού επιρρ.… …   Dictionary of Greek

 • anĝh- (*henĝh-) —     anĝh (*henĝh )     English meaning: “narrow, *press”     Deutsche Übersetzung: “eng, einengen, schnũren”, partly also von seelischer Beklemmung, Angst     Material: Verbal: Av. ązaŋhē “to press”, lengthened grade Av. ny üzata “ she… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.